Dni Otwartych Drzwi

07 WRZEŚNIA / SOBOTA /
14 WRZEŚNIA / SOBOTA /

MŁODZIEŻ SZKOLNA

/ 9.00–9.45 / Genialny Umysł

Lekcja pokazowa kursu dla młodzieży z klas 7–8 i rodziców

Zobaczysz, jak dzięki treningowi odpowiednich technik na naszych zajęciach gimnazjaliści wyrabiają nawyki samodzielnego, sprawnego uczenia się. Jak dzięki temu może wzrosnąć ich poczucie odpowiedzialności za ten obszar oraz jaki wpływ ma to na wyniki egzaminu końcowego. Dowiesz się również, jak poprzez specjalne dramy młodzież uczy się radzić sobie z własnymi emocjami.

DOROŚLI

/ 17.00–18.00 / Wszystkie czwartki września / Genialny Umysł

Lekcja pokazowa kursu dla młodzieży licealnej, studentów oraz osób aktywnych zawodowo

Doświadczysz, jak poprzez uczestnictwo w naszych zajęciach można opanować spójny system uczenia się, który znacząco przyspieszy Twoje tempo i komfort przyswajania informacji. Podczas prezentacji doświadczysz, jak duży postęp możesz osiągnąć w biegłości czytania, a także poznasz jedną z wielu technik pamięciowych.

MATEMATYKA

/ 10.00–10.45 / LegoGiganci

Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klas 0-2 i rodziców

/ 14.00–14.45 / MatGiganci

Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klas 3-4 i rodziców

Zobaczysz, jak fascynująca dla Twojego dziecka może być nauka matematyki. Dowiesz się, jak bawimy się z dziećmi, by nauczyć je myślenia strategicznego, czyli zaplanowania i wykonania sekwencji kilku działań, jak pobudzamy w nich wyobraźnię przestrzenną, umiejętność wyciągania wniosków, a także wiele innych praktycznych umiejętności posługiwania się na co dzień wiedzą matematyczną. Dowiesz się też, jak dzięki naszemu kursowi dzieci z łatwością osiągają bardzo dobre wyniki na lekcjach matematyki w szkole.

JĘZYK ANGIELSKI

/ 11.00–11.45 / Smart Kids 1

Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klas 1-2 i rodziców

/ 12.00–12.45 / Smart Kids 2

Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klas 3-4 i rodziców

/ 13.00–13.45 / Success at School

Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klas 5-6 i rodziców

/ 15.00–15.45 / Smart Kids 0

Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klasy 0 i rodziców

/ 17.00–18.00 / Success at School 2 (kl. 7-8) oraz Success at Work and Life (młodzież licealna, studenci, dorośli)

Lekcje pokazowe – wszystkie czwartki września.

DZIECI PRZEDSZKOLNE

/ 09.00–09.45 / Szczurki w akcji – czytam, myślę i główkuję

Lekcja pokazowa kursu dla dzieci w wieku 4-6 lat i rodziców

Dowiesz się, jak dzięki odpowiednim zabawom dzieci mogą szybko nauczyć się czytania oraz myślenia matematycznego oraz jak kluczowe znaczenie ma to dla ich poczucia pewności siebie, kiedy już pójdą do szkoły.

DZIECI SZKOLNE

/ 10.00-10.45 / Bystrzaki – czytam, myślę i główkuję

Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klasy 5-6 i rodziców

Dowiesz się, jak poprzez odpowiedni trening na naszych zajęciach sprawić, by Twoje dziecko samodzielnie i w krótszym czasie odrabiało lekcje, a także dostawało lepsze oceny w szkole. Pokażemy Ci, co robimy, by dzieci zaczęły wierzyć w siebie i co za tym idzie, pewniej czuły się na lekcjach oraz w grupie rówieśników.

/ 11.00-11.45 / Mali Giganci – czytam, myślę i główkuję

Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klasy 0 – 1 i rodziców

Zobaczysz, jak podczas zajęć Twoje dziecko uczy się czytania i skutecznie podnosi jego biegłość, doskonale się przy tym bawiąc; a także, jak rozwija swoją zdolność koncentracji i myślenia matematycznego.
Dowiesz się, jak wspólnie możemy zbudować w dziecku przekonanie „poradzę sobie”.

/ 12.00-12.45 / Giganci – czytam, myślę i główkuję

Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klasy 2 – 3 i rodziców

Dowiesz się, co takiego sprawia, że dzieci na naszych zajęciach nie mogą doczekać się treningu czytania. Zobaczysz, jak grając w gry logiczne można uczyć się tabliczki mnożenia, ortografii czy dat historycznych. Zobaczysz, jak przeżywanie emocjonujących przygód w grach fabularnych, może rozwijać wewnętrzne przeko- nanie „poradzę sobie” i uczyć się budować coraz lepsze relacje z rówieśnikami.

/ 13.00-13.45 / Młode Bystrzaki – czytam, myślę i główkuję

Lekcja pokazowa kursu dla dzieci biegle czytających z klasy 3 – 4 i rodziców

Dowiesz się, co takiego sprawia, że dzieci na naszych zajęciach nie mogą doczekać się treningu czytania. Zobaczysz, jak grając w gry logiczne można uczyć się tabliczki mnożenia, ortografii czy dat historycznych. Zobaczysz, jak przeżywanie emocjonujących przygód w grach fabularnych, może rozwijać wewnętrzne przeko- nanie „poradzę sobie” i uczyć się budować coraz lepsze relacje z rówieśnikami.

/14.00-14.45/ OrtoGiganci

Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klasy 2 – 6 i rodziców

Przekonasz się, że ortografia nie jest taka straszna. Zapamiętasz pisownię konkretnych słów przy użyciu technik pamięciowych, poznasz narzędzia pozwalające na samodzielne zapamiętywanie poprawnej pisowni. Przekonasz się, że nauka ortografii poprzez zabawę, obraz, ruch i dzwięk jest prosta.

/ 15.00-15.45 / LabGiganci

Lekcja pokazowa kursu dla dzieci z klasy 0 – 4 i rodziców

Odkryjesz zjawiska rządzące światem. Przekonasz się, że w atrakcyjny sposób zdobędziesz i poszerzysz wiedzę z zakresu przyrody, chemii, fizyki.


Lekcje pokazowe odbywają się do końca października, również w dni powszednie.
Prosimy o telefoniczną rezerwację miejsc tel. 666 344 104.